Terminologia sztuka odnosi się do wszelkiego rodzaju dorobku ludzkości, który w jakiś sposób przetrwał z pokolenia na pokolenie. Obecnie jednak to ogół cywilizacyjnych osiągnięć społeczeństw, ale warto wspomnieć iż nie zawsze pojęcie sztuki był właśnie w ten sposób definiowane. Zobacz, z czym utożsamiano sztukę niegdyś i jak termin ten się kształtował na przestrzeni kolejnych lat. […]
Jeżeli człowiek stworzy coś, co jest w stanie przetrwać lata, dekady, wreszcie stulecia – śmiało można o tym powiedzieć, iż jest to dorobek cywilizacyjny, który po nas zostaje na świecie, niezależnie od upływu czasu. Te człowiecze wytwory – wszelkiego typu oraz charakteru – jak najbardziej zalicza się zaś do sztuki i jej rozlicznych przejawów. Sztuka […]