Sztuka i jej kategorie

Jeżeli człowiek stworzy coś, co jest w stanie przetrwać lata, dekady, wreszcie stulecia – śmiało można o tym powiedzieć, iż jest to dorobek cywilizacyjny, który po nas zostaje na świecie, niezależnie od upływu czasu. Te człowiecze wytwory – wszelkiego typu oraz charakteru – jak najbardziej zalicza się zaś do sztuki i jej rozlicznych przejawów. Sztuka to dziś tak silnie rozwinięty termin, że ciężko jest pojęcie to ująć w jakichś definicjach, teoriach, czy też ograniczyć. Można tak nazwać ogół dorobku kulturowego ludzkości. To całokształt wszystkich dostępnych utworów i dzieł artystycznych,
Niemożliwa do zdefiniowania

Sztuka jest to termin, którego nie damy radę odpowiednio kompetentnie określić. Ciągle przecież powstają nowe arcydzieła, dorobek ludzkości automatycznie poszerza się znicze sprzedaż hurtowa w konsekwencji czego kultura i sztuka jako jej niewątpliwie najszerszy element składowy ulega mocnemu rozbudowaniu. Nie ma możliwości ujęcia sztuki tym samym w granicach definicji jakiejkolwiek. Poza tym, jak wskazują na to rozliczni badacze sztuki zarówno w jej węższym pojęciu, jak także w szerszym aspekcie przyglądający się cywilizacyjnemu dorobkowi człowieka, nie ma możliwości zamknięcia sztuki w jakichś ramach, ponieważ nie tylko non stop się ona rozrasta, ale też jest niezmierzona po dziś dzień – co chwilę dowiadujemy się o nowych odkryciach, pozostałościach po naszych przodkach, odkopujemy kolejne archeologiczne resztki dawnej sztuki wcześniej żyjących społeczeństw. Generalnie rzecz biorąc, należy jednakże podkreślić, iż niewątpliwie sztuka jest tak samo stara jak ludzka cywilizacja.