W muzyce folkowej jest sporo naleciałości różnorodnych gatunków, jakie są dzisiaj popularne, niemniej jednak to głównie brzmienia ludowe i tak powinny się prezentować się te dźwięki. Europejska muzyka ludowa Nieprzypadkowo na muzykę ludową w postaci klasycznego folku mówi się, iż jest to muzyka europejska ludowa. Dlaczego takie zawężenie do naszego kontynentu? Po pierwsze, dlatego, ż […]
Popularnym rodzajem muzyki jest folk. To trochę z ludowości, w której nawiązuje się do przekazywanych z pokolenia na pokolenie tradycji, obrzędów, zwyczajów. Jest to gatunek bazujący na wielorakich rodzajach odmian, w jakich można dostrzec naleciałości także rozlicznych innych wpływów muzycznych. Przykładem takiej odrębnej, jednak bazującej w swej podstawie na folku muzyki okazuje się folk metal. […]