Folk metal

Popularnym rodzajem muzyki jest folk. To trochę z ludowości, w której nawiązuje się do przekazywanych z pokolenia na pokolenie tradycji, obrzędów, zwyczajów. Jest to gatunek bazujący na wielorakich rodzajach odmian, w jakich można dostrzec naleciałości także rozlicznych innych wpływów muzycznych. Przykładem takiej odrębnej, jednak bazującej w swej podstawie na folku muzyki okazuje się folk metal. Więcej o nim w dalszych fragmentach.
Czym się odznacza?
Muzyka zaliczana do folk metal jest połączeniem klasycznego folku, czyli ludowych brzmień z heavy metalem, ale też i muzyką określaną mianem black. Do cech typowych zalicza się tu wykorzystywanie regionalnych motywów muzycznych, a więc nawiązanie do lokalności. W praktyce wiąże się to z tworzeniem przez kapele tradycyjnie, tak jak było to typowe dla ich obszaru zamieszkania, miejsca, z jakiego się wywodzą, czy w którym nadal żyją. Oczywiście nie jest to standardem i wymogiem koniecznym do tworzenia nawet zwykłego, czystego folku, ale bardzo często taki trend występuje i jest mocno utrwaloną cechą opisywanego tu gatunku muzycznego. Warto jeszcze dodać, że w takich brzmieniach dosłyszeć można cechy typowe dla muzyki celtyckiej. Nie brak także i współczesnej ludowości.

Znany głównie w Europie
Przede wszystkim na kontynencie europejskim, ewentualnie w obszarach Ameryki Północnej znany jest opisywany tu folk metal. Niemniej jednak w innych rejonach świata o tym ludowym nurcie muzycznym często w ogóle nie słyszano. W Polsce natomiast można wyszczególnić kilka istotnych kapel tworzących w tym kierunku, do jakich zalicza się Radogost oraz Helroth, Rynika, Elforg, Black Velvet Band i szereg innych, alternatywnych, nieoficjalnie i niepowszechnie znanych, ale wartych przejrzenia ich dyskografii.