Każdy, kto lubi fotografię – nieważne, czy zajmując się ową dziedziną profesjonalnie, czy też kompletnie laicko – ma sposobność wykorzystywania naprawdę szerokiego wachlarzu wielorakich technik, nurtów, typów i odmian tejże dziedziny, które zrodziły się na przestrzeni wielu dekad intensywnego rozkwitu sprzętu fotograficznego, a co za tym idzie fotografii jako dziedziny sztuki w ogóle. Jest w […]
Związany z terminologią photos – światło, a także grapho- piszę, czy też graphein – rysować termin fotografia obejmuje przeróżne techniki, jakie na przestrzeni lat stworzone zostały po to, aby za ich pośrednictwem możliwe był utrwalenie na stałe wybranych obrazów, wykorzystując przy tym także ogromną rolę światła. Kilka technik nadrzędnych Za zdecydowanie podstawową klasyfikację technik fotograficznych […]