Czym jest fotografia i jak powstała?

Związany z terminologią photos – światło, a także grapho- piszę, czy też graphein – rysować termin fotografia obejmuje przeróżne techniki, jakie na przestrzeni lat stworzone zostały po to, aby za ich pośrednictwem możliwe był utrwalenie na stałe wybranych obrazów, wykorzystując przy tym także ogromną rolę światła.
Kilka technik nadrzędnych
Za zdecydowanie podstawową klasyfikację technik fotograficznych uznaje się między innymi fotografię tradycyjną, szlachetne techniki fotograficzne, fotografię cyfrową. Po krótce omówimy każdy z tych mechanizmów. Na czym one polegają? Otóż w zakresie pierwszej z wyżej wymienionych kategorii, należy wspomnieć, że częstokroć jest ona uznawana niewłaściwie za synonim fotografii analogowej – nie jest to jednakże właściwe określenie. To technika jaka bazuje na chemii związków srebra, które charakteryzują się natomiast światłoczułością. W zakresie fotografii tradycyjnej zaś wydziela się podział na dwie kategorie, w tym fotografię barwną oraz fotografię monochromatyczną. Jeżeli zaś mowa o samych materiałach fotograficznych, jakie wchodzą tu w grę, to są to dwie zasadnicze odmiany – pierwszy typ ma na celu utrwalanie i zapis obrazu w aparacie, co było wiążące się z niegdyś popularnymi, klasycznymi kliszami ciętymi. Mowa wtedy była także o fotografii wielkoformatowej. Dodatkowo można tez wspomnieć o drugiej technice jaka opiera się na zastosowaniu filmów, czyli tak zwanych błon fotograficznych oraz błon zwojowych.

Fotografia cyfrowa
Zupełnie inaczej prezentuje się natomiast zastosowanie fotografii cyfrowej, a mianowicie jest to technika fotograficzna, która polega na dokonywaniu zapisów obrazu z zastosowaniem materiału w postaci karty pamięci. Nie ma tu jednakże mowy o uznawanych w zestawieniu z fotografią cyfrową, materiałach światłoczułych. Specjaliści przeprowadzają tu procesy przetwarzania obrazu czy też światła, jakie występuje w matrycy, po wcześniejszym przejściu przez obiektyw.