Najpopularniejsze typy fotografii

Każdy, kto lubi fotografię – nieważne, czy zajmując się ową dziedziną profesjonalnie, czy też kompletnie laicko – ma sposobność wykorzystywania naprawdę szerokiego wachlarzu wielorakich technik, nurtów, typów i odmian tejże dziedziny, które zrodziły się na przestrzeni wielu dekad intensywnego rozkwitu sprzętu fotograficznego, a co za tym idzie fotografii jako dziedziny sztuki w ogóle.
Jest w czym przebierać
Fotografia w rozumieniu współczesnym w zasadzie jest terminem szerokim jak rzeka. Nie można scharakteryzować jednoznacznie i krótko, na czym ten typu kultury polega. Przecież jest cała masa odmian fotograficznych, zatem nie powinno dziwić, iż jest to nieodłączny element sztuki – tak dawnej, jak i współczesnej w szczególności. Nie jest zatem tak łatwe jak na pierwszy rzut oka mogłoby się to wydawać zaprezentowanie rodzajów fotografii wszystkich jakie występują. Niemniej jednak warto wspomnieć chociażby o kilku najciekawszych. Dodajmy jednakże, że to co przekażemy w dalszym akapicie, nie będzie jedynym możliwym wariantem fotografii. Pamiętajmy, że istnieje tak wiele jej działów oraz kategorii w jej obrębie, że nierzadko dochodzi do istotnego przemieszania się paru nurtów fotograficznych w sobie nawzajem.

Podstawowy podział
Próbując usystematyzować omawiane tu dziedziny fotografii, warto natomiast wspomnieć między innymi o klasyfikacji obejmującej dwie nadrzędne kategorie- fotografia cyfrowa i fotografia analogowa. Dodatkowo należy też mieć na względzie podział tejże dziedziny w zależności od typu fotografowanego i ujmowanego na utrwalanych obrazach obiektu. Jeszcze co innego to selekcja pod względem miejsca, gdzie obiekt poddawany fotografowaniu się znajduje, aż wreszcie cel, jakiemu ta fotografia ma służyć. Ogólnie rzecz biorąc, należy wspomnieć o fotografii krajobrazowej, portretowej, okolicznościowej, przyrodniczej, plenerowej, wewnątrz budynków i studyjnej, użytkowej i artystycznej. Jeszcze czymś innym jest fotografia dziecięca, ślubna, kosmiczna, lotnicza, prasowa, mody, dokumentalna, reportażowa, naukowa itd.