Każdy, kto lubi fotografię – nieważne, czy zajmując się ową dziedziną profesjonalnie, czy też kompletnie laicko – ma sposobność wykorzystywania naprawdę szerokiego wachlarzu wielorakich technik, nurtów, typów i odmian tejże dziedziny, które zrodziły się na przestrzeni wielu dekad intensywnego rozkwitu sprzętu fotograficznego, a co za tym idzie fotografii jako dziedziny sztuki w ogóle. Jest w […]
Związany z terminologią photos – światło, a także grapho- piszę, czy też graphein – rysować termin fotografia obejmuje przeróżne techniki, jakie na przestrzeni lat stworzone zostały po to, aby za ich pośrednictwem możliwe był utrwalenie na stałe wybranych obrazów, wykorzystując przy tym także ogromną rolę światła. Kilka technik nadrzędnych Za zdecydowanie podstawową klasyfikację technik fotograficznych […]
Terminologia sztuka odnosi się do wszelkiego rodzaju dorobku ludzkości, który w jakiś sposób przetrwał z pokolenia na pokolenie. Obecnie jednak to ogół cywilizacyjnych osiągnięć społeczeństw, ale warto wspomnieć iż nie zawsze pojęcie sztuki był właśnie w ten sposób definiowane. Zobacz, z czym utożsamiano sztukę niegdyś i jak termin ten się kształtował na przestrzeni kolejnych lat. […]
O metalowej muzyce słyszeliśmy wszyscy, z pewnością kojarząc ten gatunek muzyczny jako swego rodzaju odmianę mocniejszego w swym brzmieniu rocka. Oczywiście rock i metal wykazują cechy wspólne, ale biorąc pod uwagę dużo ostrzejsze dźwięki i wyrazistszy, wręcz przypominają okrzyki wokal typowy dla gatunku metalowego, wykształciło się wiele podkategorii bazujących na metalu, ale bardziej zbliżonych do […]
Jeżeli człowiek stworzy coś, co jest w stanie przetrwać lata, dekady, wreszcie stulecia – śmiało można o tym powiedzieć, iż jest to dorobek cywilizacyjny, który po nas zostaje na świecie, niezależnie od upływu czasu. Te człowiecze wytwory – wszelkiego typu oraz charakteru – jak najbardziej zalicza się zaś do sztuki i jej rozlicznych przejawów. Sztuka […]
Z angielskojęzycznymi pojęciami jakimi są britpop oraz bitpop z pewnością kiedyś mieliście już okazję się zaznajomić. Niemniej jednak ciężko jest, przy tak szerokim rozpowszechnieniu wielorakich gatunków muzycznych występujących obecnie w sztuce, wyróżnić czym akurat te dwa wyżej wspomniane style się wyróżniają. Pomożemy w charakterystyce obu w poniższych akapitach. Bitpop Jest to gatunek bazujący przede wszystkim […]
Termin Ars nova wywodzi się z języka łacińskiego i w dosłownym tłumaczeniu rozumiany jest jako sztuka nowa. Nieprzypadkowo wzięło się akurat takie a nie inne nazewnictwo, które utożsamiane jest z kierunkiem w sztuce, jaki za chwilę Państwu szczegółowiej omówimy na łamach niniejszego wirtualnego informatora. Warto dodać, że ars nowa odnosi się do trendu w dziedzinie […]
Jest to gatunek muzyczny, który pochodzi z rejonu Stanów Zjednoczonych. Polega on na połączeniu w sobie wielorakich nurtów. Do najbardziej popularnych powiazań zalicza się w kierunku jakim jest Americana między innymi rock and roll, blues, folk, country, ale także tradycyjne ludowe przyśpiewki, czy tez muzykę w stylu rhytm. Wiele określeń Americana posiada bardzo rozległy zakres […]
Wśród popularnych gatunków muzycznych zdecydowanie warty wymienienia jest nurt pop, blues, jazz, a także rock. Nie oznacza to jednakże, że na tym w zakresie muzykologii i jej wielorakich kategorii trzeba poprzestać. Istnieje także bardzo szeroki zakres wielorakich innych nurtów, o których po prostu się nie mówi aż tak często, bądź nie są to kierunki muzyczne […]
Do popularnych rodzajów muzyki napływającej na kontynentu europejski z Zachodu, zaliczyć należy przede wszystkim dźwięki country. Czym się one wyróżniają? To nierzadko dość mocno mylone pojęcie z muzyką filmową, jaka określana jest mianem country and western. W tym przypadku, o którym wspominamy aktualnie jednakże nie ma nic poza aspektem rozrywkowym. Więcej na ten temat dowiesz […]