Blog o wszystkich rodzajach muzyki

Termin Ars nova wywodzi się z języka łacińskiego i w dosłownym tłumaczeniu rozumiany jest jako sztuka nowa. Nieprzypadkowo wzięło się akurat takie a nie inne nazewnictwo, które utożsamiane jest z kierunkiem w sztuce, jaki za chwilę Państwu szczegółowiej omówimy na łamach niniejszego wirtualnego informatora. Warto dodać, że ars nowa odnosi się do trendu w dziedzinie […]
Jest to gatunek muzyczny, który pochodzi z rejonu Stanów Zjednoczonych. Polega on na połączeniu w sobie wielorakich nurtów. Do najbardziej popularnych powiazań zalicza się w kierunku jakim jest Americana między innymi rock and roll, blues, folk, country, ale także tradycyjne ludowe przyśpiewki, czy tez muzykę w stylu rhytm. Wiele określeń Americana posiada bardzo rozległy zakres […]
Wśród popularnych gatunków muzycznych zdecydowanie warty wymienienia jest nurt pop, blues, jazz, a także rock. Nie oznacza to jednakże, że na tym w zakresie muzykologii i jej wielorakich kategorii trzeba poprzestać. Istnieje także bardzo szeroki zakres wielorakich innych nurtów, o których po prostu się nie mówi aż tak często, bądź nie są to kierunki muzyczne […]
Do popularnych rodzajów muzyki napływającej na kontynentu europejski z Zachodu, zaliczyć należy przede wszystkim dźwięki country. Czym się one wyróżniają? To nierzadko dość mocno mylone pojęcie z muzyką filmową, jaka określana jest mianem country and western. W tym przypadku, o którym wspominamy aktualnie jednakże nie ma nic poza aspektem rozrywkowym. Więcej na ten temat dowiesz […]
Blues to jeden z najpowszechniejszych obecnie gatunków muzycznych, który stanowi jedną z niesamowitych form, brzmiących niepowtarzalnie, gustownie, kojarząc się przede wszystkim z utalentowaną artystycznie społecznością afroamerykańską wywodzącą się z rejonu Stanów Zjednoczonych. W dosłownym rozumieniu Pojęcie blues pochodzi z języka angielskiego, bo to właśnie w Ameryce muzyka ta ma swoje korzenie. W dosłownym tłumaczeniu na […]
W muzyce folkowej jest sporo naleciałości różnorodnych gatunków, jakie są dzisiaj popularne, niemniej jednak to głównie brzmienia ludowe i tak powinny się prezentować się te dźwięki. Europejska muzyka ludowa Nieprzypadkowo na muzykę ludową w postaci klasycznego folku mówi się, iż jest to muzyka europejska ludowa. Dlaczego takie zawężenie do naszego kontynentu? Po pierwsze, dlatego, ż […]
Popularnym rodzajem muzyki jest folk. To trochę z ludowości, w której nawiązuje się do przekazywanych z pokolenia na pokolenie tradycji, obrzędów, zwyczajów. Jest to gatunek bazujący na wielorakich rodzajach odmian, w jakich można dostrzec naleciałości także rozlicznych innych wpływów muzycznych. Przykładem takiej odrębnej, jednak bazującej w swej podstawie na folku muzyki okazuje się folk metal. […]
Do popularnych rodzajów gatunków muzycznych zalicza się muzykę funky, która też nierzadko określana jest mianem muzyki funk. To gatunek powstały na Starym Kontynencie, a dokładniej w połowie lat sześćdziesiątych ubiegłego stulecia. Co jest typowe? Dla muzyki funkowej najbardziej charakterystyczne okazuje się to, iż wiąże się z ona z wieloma innymi nurtami muzycznymi, a dokładniej widać […]
Muzyka jazz stanowi jeden z najbardziej charakterystycznych gatunków muzycznych, który zrodził się jednak stosunkowo niedawno w swojej czystej, pierwotnej postaci. Dziś znany styl ukształtował się w pierwszym okresie dwudziestego stulecia. Miało to miejsce prawdopodobnie w 1900 roku, a za ojczyznę jazzu klasycznego uznaje się Stany Zjednoczone. Z czego wyrósł? Muzyka jazzowa wyrosła z wielu innych […]